Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


มินิมาราธอน ธนาคารออมสิน
 


ธนาคารออมสินทำ csr ”บวร รอบรั้วออมสิน” ที่เพชรบูรณ์ที่วัดทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินจากทั่วประเทศ กว่า 8,000 คน พร้อมใจร่วมกิจกรรม “บวร รอบรั้วออมสิน” ประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน การทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหลังคาอุโบสถ ปลูกป่า ไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบทุนสนับสนุนจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน มอบสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน เปิดที่ทำการสถาบันการเงินชุมชน และเปิดศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน
กิจกรรมในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.เปิดการแข่งขันวิ่งผลัดเส้นทางโรแมนติค”เขาค้อ”สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ณ โครงการเขาค้อ Bliss เวลา 08.30 น.เปิดที่ทำการสถาบันการเงินชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสมอ และเปิดศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน ถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบสร้างหลังคาอุโบสถวัดทุ่งสมอ เป็นเงิน 500,000 บาท, มอบเงินสนับสนุนก่อสร้างหอประชุมและโรงอาหาร โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 500,000 บาท, มอบสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 433 ล้านบาท มอบสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน(ต่อยอด) 1,255 กองทุน เป็นเงิน 1,245 ล้านบาท, มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน 380 แห่ง เป็นเงินรวม 9,500,000 บาท, มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงและซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์อาวุธ และอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ เป็นเงิน 163,000 ล้านบาท, มอบเงินสนับสนุนชุมชนต้นแบบ 2 ชุมชน เป็นเงิน 100,000 บาท, มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ และโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เป็นเงิน 90,000 บาท มอบอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียน 6 แห่ง มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ ไถ่ชีวิตโคเพศเมีย จำนวน 19 ตัว บริจาคเข้าโครงการมอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากนั้นร่วมกันปลูกป่าชุมชน(ต้นยางนา)100 ต้น และถวายกระเบื้อมุงหลังคาอุโบสถ
กิจกรรม “บวร รอบรั้วออมสิน” ในวันนี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่ธนาคารออมสินมีต่อสังคม หรือ CSR โดย นายเลอศักดิ์ จุลเทศน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธาน และมีนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานร่วม

  หมวดหมู่
  ข่าวสาร
  โปรโมชั่น
  คลังเก็บ
  August 2011
  July 2011
  April 2011
   

Contact
สำนักงานขายกรุงเทพฯ โครงการเขาค้อ ไฮแลนด์
123/15-16 นิติบุคคลอาคารชุดดุสิตอเวนิว ห้อง 2A-12,2A-13
ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-668-8550 แฟกซ์ 02-668-8551
services
รีสอร์ท
ที่ดินจัดสรร
follow us
rss feed Subscribe to RSS News Feed
facebook Follow Us on Facebook
twitter Follow Us on Twitter